Program POTENCIÁL - Rozšíření VaV pracoviště

Společnost  LETOVICKÉ STROJÍRNY získala dotaci na podnikatelský záměr v programu POTENCIÁL:

Název projektu: Rozšíření VaV pracoviště LETOVICKÉ STROJÍRNY s.r.o. / Expansion of R&D department LETOVICKÉ STROJÍRNY s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024219

Předmětem projetu je realizace investic za účelem rozšíření pracoviště výzkumu a vývoje ve společnosti LETOVICKÉ STROJÍRNY s.r.o. Hlavním řešeným úkolem výzkumu a vývoje bude rozvoj platformy elektrického komunálního vozidla CITY II a také plošinového vozíku, který z této platformy vychází. Mimo to budou také řešeny také další vývojové úkoly v rámci stávajícího sortimentu výroby společnosti (vývoj nových a inovovaných strojů pro použití v zemědělství a jejich komponent) a další úkoly.
 
Cílem projektu je rozšíření technického vybavení pracoviště VaV, které umožní rozšířit vývojové aktivity, a to jak z hlediska intenzity tak i zaměření.
Hlavním cílem je vývoj platformy komunálního silničního vozidla řady CITY II a plošinových elektrovozíků (součástí vývoje platformy bude i vývoj jednotlivých nástaveb). 
Pracoviště bude řešit i další VaV úkoly, např.:
  • Vývoj v oblasti zemědělských strojů
  • Vývoj prostředků pro 5S na montážních pracovištích
  • Vývoj v oblasti automatizace a robotizace vybraných výrobních segmentů
  • Dílčí optimalizace procesů

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.