Výrobní plochy

celkem: 47 412 m2

haly: 24 907 m2
volné plochy: 22 505 m2