Politika kvality

 Politika kvality vychází z managementu systému řízení jakosti dle normy ISO 9001:2015

1.     Společnost LETOVICKÉ STROJÍRNY s.r.o. je strojírenský podnik, který provádí výrobu, montáž a prodej strojních součástí a celků, včetně jejich povrchových úprav lakováním. Základem naší činnosti je uspokojování všech požadavků zákazníků s cílem dosažení maximální spokojenosti zákazníků.

2.       Naším cílem jsou kvalitně provedené produkty a služby se zaručenou užitnou hodnotou.

3.       Kvalitně provedená práce je stěžejním kritériem pro hodnocení a motivaci všech našich pracovníků.

4.       Své dodavatele vybíráme a hodnotíme na základě kritérií pro kvalitu subdodávek, které sami stanovíme.

5.       Komunikace se zákazníkem je realizována srozumitelným a přijatelným způsobem v oblasti smluv realizace produktu a služeb  a řešení stížnosti a případných reklamací.

6.       Hodnocení naší činnosti zákazníkem je jedním z hlavních podkladů pro zlepšování. Dlouhodobé cíle jsou obsaženy v dohodách o zajištění kvality, které jsou nedílnou součástí obchodních smluv.

7.       Naše organizace je založena na jednoznačně vymezené pravomoci a odpovědnosti každého pracovníka.

8.      Zavedený a certifikovaný systém kvality dle EN ISO 9001:2015 rozšířený o požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů dle EN ISO 3834-2 budeme neustále zlepšovat a zvyšovat efektivnost systému.

9.      Každý pracovník na svém pracovišti přispívá k dosažení požadované kvality na principech neustálého zlepšování. Je si vědom své role a odpovědnosti v systému kvality a zároveň musí zlepšovat  hospodárnost všech činnosti.

10.   Rozvoj společnosti je zajišťován realizací nových produktivních a efektivních technologií, které zajišťují požadovanou kvalitu produktů a služeb. Ve společnosti jsou určena a řešena rizika a příležitosti, které mohou ovlivnit shodu produktů a služeb  a schopnost zvyšovat spokojenost zákazníka.   

11.   Společnost LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o. se zavazuje dodržovat všechny státem a EU stanovené  zákony, vyhlášky a všeobecně platné normy (legislativní požadavky).   

    LETOVICE  1.06.2018

 

Ing. Josef  T a j o v s k ý , jednatel společnosti

Ing. Vladimír  B a l a c h , ředitel společnosti

Ing. Zdeněk  V y k y d a l , obchodní ředitel